Stress- och sömnbesvär | Embla Biopati  

Stress- och sömnbesvär

Stress är förbundet med alla de belastningar vi utsätts för livet igenom, oavsett om det är fysiska, biologiska, kemiska, psykiska eller sociala. Stress kan vara för mycket arbete, för lite sömn, dåligt äktenskap, besvärliga barn, personliga konflikter, förgiftningar, en vattenkran som droppar och allt det där som inte blir gjort.
Under långvarig belastning och stress utan tid till vila, kommer kroppen helt ur balans. Det finns risk för att hjärnans signalsubstanser kommer i obalans, vilket i sin tur kan leda till nedstämdhet, inre stress, försämrat minne, koncentrationsproblem m.m. Det kan te sig olika hos olika personer, vissa blir mer aggressiva, andra mer känslomässigt sköra, man tappar motivation och lust. Man upplever brist på energi men har ändå ha svårt att vila. Vissa får problem med sömnen, någon kan ha problem med att somna andra vaknar och har svårt att somna om eller man vaknar alldeles för tidigt och känner sig aldrig riktigt utvilad.

Sömnen är en förutsättning för att vi ska kunna vara vakna. Sömnen är inget tillstånd av passiv vila, dess huvuduppgift är att återställa balansen i kroppen. Nervcellerna i hjärnbarken synkroniseras, och det pågår en intensiv återuppbyggnad av kroppens organ. Alla kroppens organsystem är tätt sammanlänkade så nervsystem påverkar immunsystem, hormonsystem, matsmältning m.m.

Långvarig stress och sömnbesvär kan i förlängningen leda till både sjukdom och känslomässig obalans. Det är viktigt att få kroppen i balans igen, och det går, men man får jobba på mer än ett plan- hitta rytm och tillföra näring, örter som balanserar och kanske flytta fokus. Välja bort sådant som är dåligt för oss, minska på alla måsten, kanske välja bort miljöer och personer som ”tar vår energi”.