PMS | Embla Biopati  

PMS

PMS är ett samlingsnamn för alla de psykiska och fysiska symtom som kvinnor kan lida av i perioden mellan ägglossning och fram till mensen startar. Det kan uppträda upp till 150 olika symtom, men som tur är så finns det ingen som lider av alla. De flesta har några obetydliga symtom och omkring en tredjedel lider av PMS i lättare eller svårare grad. Symtomen kan ofta ändra sig efter graviditet och när kvinnan närmar sig menopausen. Det finns inga blodprover som avslöjar PMS. Den bästa diagnosmetoden är att föra dagbok och notera hur och när symtom uppstår och i vilken svårighetsgrad.
Här är en sammanställning av fem underkategorier av PMS, som var för sig kan avhjälpas med kostråd, kosttillskott, ändrad livsstil samt örtmedicin.
1) Nerv-PMS: Orsakas troligtvis av obalanser i förhållandet mellan östrogen och progesteron, med ett relativt östrogenöverskott och brist på progesteron. Detta kan bl.a. bero på en störd lever-tarm-östrogen-cirkulation. Symtom: nervösa spänningar, humörsvängningar, irritation, vrede.

2) Blodsocker-PMS: Är ofta kombinerad med nerv-PMS och uppstår som följd av ett känsligt och svängande blodsocker. Symtom: huvudvärk, hjärtklappning, trötthet, koncentrationsbesvär, en ökad aptit och en enorm längtan efter sötsaker, choklad, alkohol, salta ting och cigaretter m.m.

3)”Vätskeansamling” svullnad -PMS: I huvudsak relaterad till störningar i vätskebalansen. Orsaken kan vara att det vätskereglerande hormonet aldosteron är förhöjt. Detta kan vara till följd av för stort saltintag, magnesiumbrist, obalanser i förhållandet mellan progesteron/östrogen och andra stressfaktorer. Prolaktin kan vara involverat i bröstspänningar. Symtom: spända och ömma bröst, svullnad i underlivet, vätskeansamling/ödem, viktökning.

4) Depressions-PMS: Vanligtvis mest karaktäriserad av psykiska besvär och sätts i förbindelse med en relativ östrogenbrist. Detta kan t.ex. uppträda i förklimakteriet, hos tunna kvinnor eller vid blockerade östrogenreceptorer. Symtom: depression, glömska, koncentrationsbesvär, sömnlöshet, lättirriterad.

5) Smärt-PMS: Sätts i förbindelse med en störning i prostaglandinsyntesen. Detta kan bl.a. bero på intag av för stora mängder kött och andra födoämnen som som kan förhöja produktionen av skadliga prostaglandiner PGE2. Symtom: smärtor vid ägglossning och menstation, kramper, huvudvärk och migrän.
Min erfarenhet är att dessa olika varianter av PMS är relativt lätta att behandla med hjälp av idividuellt sammansatta örtkombinationer och ev. kosttillskott/homeopati. Givetvis så måste man se över sitt intag av vissa matvaror och hur man lever i övrigt. Men med rätt åtgärder försvinner besvären och som extra bonus upplevs ofta hälsan generellt som bättre.