Irisanalys | Embla Biopati  

Irisanalys

Ett digitalt foto tas och genom att analysera ögats struktur, färg, tecken, pigmentering m.m. kan man göra en bedömning av din kropps strukturella styrkor och svagheter. Det mesta man ser i ditt öga är nedärvda anlag men under livets gång sker också förändringar som kan läsas av. Exv. surhet i kroppen, skador, kraftigare inflammationstillstånd, stressat nervsystem m.m.