Om Embla | Embla Biopati  

Om Embla

Eva Engdahl
Naturläkare/Biopat/Phytoterapeut

Jag har lång erfarenhet från sjukvården där jag jobbat många år som sjuksköterska.

Jag är utbildad: Biopat på Biopat och Urteskolen Oslo. Phytoterapeut på Urteskolen  Köpenhamn. Phytoterapi påbyggnadskurs på University of Westminster London. Irisanalysutbildning certifierad av Dr. Ellen Tart-Jensen, Bernad Jensen International och IIPA och utbildning av John Andrews, UK. Trace Elements utbildning i vitamin och mineralterapi  för Hårmineralanalys, Axelsons  Oslo. Homotoxikologi Norsk Heilpraktikerskole Oslo. Energimedicin Quantum Health Scandinavia och Biregs.

Titel ” Naturläkare” är direkt svensk översättning av det tyska ordet
Heilpraktiker, och även det amerikanska uttrycket ” Dr Naturopractic Medicine”
och syftar på den omfattande utbildning i flera alternativ- och
komplementärmedicinska arbetsmetoder, samt basmedicinsk utbildning (f. n.
motsvarande minst 40 heltidsveckors högskolestudier) enligt av SNLF fastställda antagningskrav som har sin ursprung i de tyska heilpraktikers utbildningsmodellen.
Titel ”Naturläkare” skall under inga omständigheter förväxlas med en skyddad
yrkestitel ”läkare” som enligt svensk lag endast får användas av legitimerad,
eller AR- tjänstgörande läkare.