Kost och näringsmedicin | Embla Biopati  

Kost och näringsmedicin

Alla har en läkare inom sig vars arbete man bara behöver stödja. Den naturligt läkande kraften inom var och en av oss är den viktigaste faktorn för god hälsa. Vår mat ska vara vår medicin och vår medicin bör bestå av vår mat” (Hippokrates ca. 460-377 före Kristus)

När du väljer näringsrik och nyttig mat stärker du din kropps läkningsförmåga. Kost och näring påverkar biokemin i kroppen både fysiologiskt och psykologiskt.

För att öka kroppens funktion och återhämtning kan man i vissa fall ordinera stora men passande doser av vitaminer, mineraler och fettsyror för att uppväga eventuella bristtillstånd. Som en del i behandlingen ger jag råd anpassade till person och hälsotillstånd.