Aqua-detox | Embla Biopati  

Aqua-detox

Ett fotbad som stimulerar kroppens avgiftning. Under 30
minuter sitter man i ett varmt fotbad med en koil som avger en svag frekvens
som tillsammans med salt i vattnet stimulerar kroppens celler. Avgiftningen
som startar med fotbadet pågår sen i kroppen ytterligare 1-2 dagar.

Prover (urinprov) tagna före och efter behandling visar att
behandlingen ger en ökad utsöndring av slaggprodukter, i prov taget efter, jämfört
med prov taget före behandling.  I samband med behandlingen är det viktigt att dricka ordentligt och gärna inta extra antioxidanter (vitaminer och mineraler). Det är bra att upprepa behandlingen, gärna 5-10 gånger under en period. Läs mer på www.aquadetox.se