EIS: Hälsoanalys/scanning | Embla Biopati  

EIS: Hälsoanalys/scanning

EIS=(Electro Interstitial Scan)  är ett avancerat medicinskt screeningsystem,
där man med hjälp av en ESG-mätning (ElektroSomatoGram) skapar en
funktionsanalys av hela kroppen. Genom mätning och analys får man en bild av
eventuella obalanser i kroppens olika organsystem som mage – tarm – nerv – hormon – immunsystemet m.m. Här kan man få en tidig indikation av vilka eventuella problem som personen har eller har risk för att utveckla.

Systemet är EU-godkänt som medicinsk apparatur klass 2.