Energimedicin | Embla Biopati  

Energimedicin

Energi och Informations Medicin = EIM är läran om kroppens
cellkommunikation och omfattar metoder som använder sig av kroppens egna
kommunikationssystem för att avläsa och korrigera obalanser med hjälp av ett
datastyrt system.

L.I.F.E -systemet tillhör ett av det mest avancerade och
helhetsorienterade EIM behandlingssystem som finns att tillgå idag. Systemet
arbetar biofysiskt med kroppens subtila informationssystem, med hänseende att
balansera kroppen på en energi och informationsnivå.

Metoden är icke-invasiv, smärtfri och har inte några kända
biverkningar. Det finns över 10.000 av denna typ av apparatur i bruk världen
över, och många genomförda behandlingar har visat att detta är ett effektivt
sätt att balansera och korrigera obalanser. Genom att ge kroppen ”friska”
signaler så svarar kroppen med att komma snabbare i balans.

Systemet är godkänt som medicinsk apparatur klass CE2A

Läs mer på www.biregs.com